همکاران مدرسه

سارا رشتچیان

سارا رشتچیان

مدیر و موسس 
دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه هنر تهران

شهره صاحبی

شهره صاحبی

مدیر فنی
دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی از دانشگاه شهید بهشتی و کارشناسی زمین شناسی از دانشگاه شیراز