کارگاه آموزشی ''اقتصاد و مدیریت برای طراحان''

کارگاه آموزشی ''اقتصاد و مدیریت برای طراحان''

طول دوره: به زودی
دوره دوم: به زودی
پیش نیاز اجباری: ندارد
وسایل مورد نیاز: میکروفون، دفتر یادداشت
دوره تکمیلی: دارد
گواهینامه پایان دوره: دارد
مدرس: دکتر همایون گلستانه

هزینه دوره: به زودی

جلسه اول رایگان

درباره دوره:

این دوره به بررسی مبانی و مفاهیم پایه اقتصاد و مدیریت و تاثیر آنها بر حوزه طراحی می پردازد. هدف از اجرای این دوره گسترش میدان دید طراحان و افزایش آگاهی آنان نسبت به موضوعاتی است که در فضای آکادمیک کمتر به آنها توجه شده است.

بر این اساس، در طراحی این دوره تلاش شده است تا پس از آشنایی با مبانی و مفاهیم بنیادین اقتصادی و مدیریتی تاثیرگذار بر حوزه طراحی، جنبه‌های کاربردی هر یک در فرآیند طراحی بررسی شود. به منظور درک واضح‌تر و ملموس‌تر از مباحث مورد بحث، در پایان هر بخش، نمونه‌هایی از دستاوردها و نتایج مربوط به بهره‌گیری از این مفاهیم در بخش‌های مرتبط با حوزه طراحی ارائه شده اند.

آنچه در این دوره می‌آموزید:

  • مبانی و مفاهیم پایه و کاربردی اقتصاد
  • سبک ها، مکاتب و اندیشه‌های اقتصادی
  • تاثیر مکاتب و تحولات اقتصادی بر حوزه طراحی
  • اقتصاد طراحی و ارزش آن
  • مبانی و مفاهیم پایه و کاربردی مدیریت
  • مکاتب، نظریه‌ها و اندیشه‌های مدیریتی
  • تاثیر سبک ها و تحولات مدیریتی بر حوزه طراحی
  • استراتژی‌های مدیریتی در حوزه طراحی

مخاطبین دوره:

  • بدون محدودیت (علاقه‌مندان به حوزه تحقیقات فرارشته‌ای؛ طراحی، اقتصاد و مدیریت).

جدول زمانبدی دوره:

کد کلاس جلسه تاریخ جلسات ساعت شروع  مدت زمان
- - - - -
- - - - -
- - - - -